IT infrastructure คืออะไร ทำความรู้จักกับโครงสร้างไอทีในองค์กร

IT infrastructure โครงสร้างไอที คืออะไร

Information Technology หรือที่รู้จักกันอย่างย่อ IT ส่วน infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งร่วมกันเป็น it infrastructure หรือโครงสร้างไอที มีบทบาทสำคัญในองค์กรสมัยนี้ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินและขับเคลื่อนธุรกิจ การวางโครงสร้างระบบไอทีให้ดีตั้งแต่ต้นจะช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแล้ว it infrastructure คือ อะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง แล้วทำไมเป็นส่วนสำคัญขององค์กร

It infrastructure คือ?

ในองค์กรจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อีเมล เว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่างๆ ในการทำงานขององค์กรนั้นๆ ส่วน infrastructure คือ โครงสร้างหรือระบบที่จำเป็นต้องมีในการใช้งานหรือเพื่ออำนวยความสะดวก

It infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงสร้างไอที่เป็นโครงสร้างระบบไอทีที่จำเป็นในการดำเนินการและจัดการข้อมูลไอทีต่างๆ ขององค์กร

It infrastructure ถือว่าเป็นแกนหลักในการทำงานของระบบไอที การออกแบบและสร้างของ It infrastructureที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจไม่ประสบปัญหาด้านการเชื่อมต่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความปลอดภัยให้กับระบบและข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

It infrastructure มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

Alt - องค์ประกอบของ it infrastructure

องค์ประกอบหลักๆ ของit infrastructure นั้นมี Hardware Software Network Infrastructure และ Meatware การใช้งานเกี่ยวกับการบริการและโซลูชั่นด้านไอทีต้องอาศัยระบบปฏิบัติการ (OS) และการจัดเก็บข้อมูลหรืออาจจะเป็นในรูปแบบแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ มาดูกันว่าแต่ละตัวนั้นคืออะไรและทำหน้าที่อะไรบ้าง

Hardware

Alt- hardware components of it infrastructure

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) นั้นคืออุปกรณ์ต่างๆ เช่นเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เราเตอร์ และ สวิตช์ อาจจะร่วมถึงสถานที่เก็บ ระบายความร้อน และให้พลังงานกับศูนย์ข้อมูลด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ใน it infrastructure และเป็นแกนหลักของโครงสร้างไอทีเพราะฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันทำงานได้เป็นปกติ

ฮาร์ดแวร์นั้นช่วยให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลได้ อีกทั้งยังทำงานร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ ส่วนความเร็วและความสามารถในการปรับตัวของ it infrastructureนั้นขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่องค์กรต่างๆ นั้นใช้

Software

Alt - software components of it infrastructure

ซอฟต์แวร์ (Software) นั้นคือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่องค์กรใช้และจะเป็นตัวที่สั่งให้การทำงานต่างๆ ของฮาร์ดแวร์บน it infrastructure ตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการ อย่าง Linux® ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรของระบบบนฮาร์ดแวร์ อีกทั้งยังทำการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งหมดบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ

ซอฟต์แวร์มีความสำคัญใน it infrastructure เพราะเป็นตัวที่ช่วยให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีกันและกัน ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีระบบปฏิบัติการ และบริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีเว็บแอปพลิเคชันและคอมพิวเตอร์

Network infrastructure

Network infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายซึ่งมีส่วนประกอบที่ทำงานประสานกันเพื่อใช้งานบนเครือข่ายไอทีและเป็นส่วนสำคัญของ it infrastructure ขององค์กร เนื่องจากองค์กรต้องอาศัยเครือข่ายไอทีในการเรียกใช้แอปพลิเคชันที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและจำเป็นจะต้องดูแลให้ infrastructure networkให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย

Network infrastructure นั้นต้องใช้การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และบริการของเครือข่าย ตัวอย่างดังนี้

 1. ฮาร์ดแวร์โดยทั่วไปประกอบด้วยเราเตอร์ สวิตช์ ฮับ เกตเวย์ และโมเด็ม
 2. ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบและจัดการและระบบปฏิบัติการ
 3. การบริการของเครือข่ายรวมถึงโปรโตคอลเครือข่ายเช่น TCP, UDP และการกำหนดที่อยู่ IP

ดังนั้นการวางระบบ Network infrastructure จึงมีความซับซ้อนและควรหาบริษัทที่รับวางระบบ networkเพื่อปรึกษาการออกแบบและติดตั้งระบบที่ดีสำหรับองค์กร

Wired Network vs Wireless Networks

การวางระบบ networkบน it infrastructure นั้นทำได้สองแบบคือ Wired network หรือ Wireless networks

 • Wired Network – เป็นระบบ Network ที่มีการเชื่อมต่อผ่านสายไฟและสายเคเบิลโดยสายไฟหรือสายเคเบิลอาจเป็นลวดทองแดง คู่บิด หรือเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) การเชื่อมต่อแบบมีสายมีหน้าที่ในการให้ความปลอดภัยพร้อมแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรแต่ละราย

  ข้อดีของ wired network หลักๆ คือ

  • ไม่มีการรบกวนในการเชื่อมต่อเพราะไม่สามารถมองเห็นและเชื่อมต่อกับ network อื่นๆ ได้
  • ในอาคารที่มีผนังคอนกรีตหรือสิ่งกีดขวางสัญญาณไร้สาย wired network จะมีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือได้มากกว่า wireless networks
  • ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับwired network มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า wireless network และอาจมีฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นน้อยกว่าซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
 • Wireless Networks – เป็นระบบ Network ที่ใช้อากาศเป็นตัวกลางในการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นอินฟราเรดในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไร้สายมีเสาอากาศสำหรับการสื่อสาร Wireless Networks มีความสะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย อีกทั้งยังสามารถวางระบบ network ได้ในพื้นที่ที่สายไฟไม่สามารถเข้าถึงได้

  ข้อดีของ wireless networks หลักๆ คือ

  • การติดตั้งที่สะดวกกว่าและสามารถเพิ่มหรืออัพเกรดระบบได้ง่ายกว่า wired network
  • มีความคล่องตัวในการเชื่อมต่อและยังช่วยให้พนักงานเข้าถึง network ได้ง่ายกว่า

องค์ประกอบของ wireless network infrastructure

การวางระบบ network แบบ wireless networks มีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

 • Access points – เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณให้กับผู้ใช้ทุกคนให้เข้าถึงเครือข่ายเช่น อินเตอร์เน็ต
 • Switches – เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายอีเทอร์เน็ตหรือสายแลนเป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูล
 • Routers and edge platforms – เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเป็นตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นตัวรับสัญญาณเช่น access point เป็นต้น
 • Controllers – คือซอฟต์แวร์ที่ประสานการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่าย

การวางระบบ wireless network infrastructure มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนสามารถปรึกษาบริษัทที่รับวางระบบ network อย่าง Personet

Meatware

องค์ประกอบของ it infrastructure อีกอย่างคือ Meatware ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของมนุษย์ที่ทำงานหรือใช้คอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการคำนวณต่างๆ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้ปลายทางเป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง traditional it infrastructure กับ Cloud Infrastructure

Alt - it infrastructure บน Cloud Infrastructure

It infrastructure นั้นสามารถติดตั้งได้แบบ traditional it infrastructure ซึ่งเป็นการติดตั้งภายในองค์กร หรือแบบ Cloud infrastructure ที่เป็นการติดตั้งลงบนระบบคลาวด์ มาดูกันว่าทั้งสองแบบนี้เป็นยังไงและแตกต่างกันอย่างไร

Traditional it infrastructure
Traditional it infrastructure นั้นประกอบไปด้วยสถานที่เก็บ ดูแล ควบคุมศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และโซลูชันแอปพลิเคชันต่างๆ ที่พนักงานต้องใช้ โดยปกติของ traditional it infrastructureจะติดตั้งภายในองค์กรเพื่อใช้งานส่วนตัวภายในองค์กรนั้นๆ องค์กรหรือธุรกิจที่ใช้แบบ traditional it infrastructure จำเป็นต้องมีแผนกไอทีภายในองค์กรเพื่อติดตั้งและบำรุงรักษา

ข้อดีของ traditional it infrastructure

 • ควบคุมสภาพแวดล้อมไอทีได้เต็มรูปแบบทำให้มีความยืดหยุ่นที่ดี สามารถควบคุมทั้งปัญหา การเปลี่ยนแปลง การอัปเดต และการบำรุงรักษาต่างๆ
 • เนื่องจากมีเพียงพนักงานของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูล ทำให้รู้สึกสบายใจในความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท
 • ข้อมูลถูกเก็บไว้ในองค์กร หากเกิดปัญหากับเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตล่ม ก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถการปรับแต่งแอพพลิเคชั่นตามความต้องการขององค์กรหรือธุรกิจได้

Cloud infrastructure

การติดตั้งใช้งานแบบ cloud infrastructure สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรไอทีโดยไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ภายในองค์กรเพียงแค่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จริงที่มีการดูแลโดยผู้ให้บริการของระบบคลาวด์ Cloud infrastructureเป็นโซลูชันข้อมูลเสมือนที่ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก

ข้อดีของ cloud infrastructure

 • ไม่ต้องจ้างทีมไอทีภายในองค์กร การใช้คลาวด์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดต้นทุนพนักงาน และมีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • สามารถในการปรับขนาดได้ไม่จำกัดเพราะคลาวด์มีความสามารถไม่จำกัดสำหรับพื้นที่จัดเก็บและทรัพยากร
 • โซลูชั่นการทำงานที่ยืดหยุ่น พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่อยู่ในที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างง่าย ไม่ต้องกังวลกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่พนักงานต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว

สรุป

It infrastructure นั้นเรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในองค์กรและธุรกิจในยุคนี้ การขับเขื่อนหรือดำเนินธุรกิจหลายๆ ธุรกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้การออกแบบและวาง it infrastructure ที่ดีมีความปลอยภัย รวดเร็วตอบโจทย์ให้กับทั้งพนักงาน ลูกค้า และคู่ค่าขององค์กรหรือบริษัทมีความสำคัญ

It infrastructure ที่ออกแบบและวางระบบอย่างดีทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการติดขัดต่างๆ อีกทั้งยังจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันที่ยากและสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย