การต่อสายแลน LAN วิธีการต่อสายแลนทำอย่างไร ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

การต่อสายแลน LAN

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทบนสื่อของสังคมการศึกษา การพาณิชย์ การบันเทิง อินเตอร์เน็ต มีความสำคัญมาก มีการใช้งาน อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ต้องมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น การต่อสายแลน หรือเข้าหัวแลน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น ถ้ามีการเพิ่มจุดแลนก็จะต้องมี การต่อสายแลนหรือเข้าหัวแลนใหม่ทุกครั้ง การต่อสายแลนหรือเข้าหัวแลน สามารถ ต่อได้ 2 แบบ คือ แบบสายตรงและแบบสายครอส


แบบ สายตรง สามารถเข้าได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 เรียกว่า TIA/EIA 568A คือเข้าแบบ TIA/EIA 568A ทั้งสองข้าง

แบบที่ 2 เรียกว่า TIA/EIA 568B คือเข้าแบบ TIA/EIA 568B ทั้งสองข้าง


แบบสายครอส สามารถเข้าได้ 1 แบบ

คืออีกฝั่งจะเข้าแบบ TIA/EIA 568A และอีกฝั่งจะเข้าแบบ TIA/EIA 568B

วิธีการต่อสายแลนหรือเข้าหัวสาย RJ-45

อุปกรณ์ต่อสายแลน

1. สายแลน (Cat6)

อุปกรณ์การต่อสายแลน สายแลน (Cat6)

2. คีมเข้าหัว RJ 45

อุปกรณ์การต่อสายแลน คีมเข้าหัว RJ 45

3. หัวแลน RJ 45

อุปกรณ์การต่อสายแลน หัวแลน RJ 45

4. ปลอกหุ้มหัวแลน RJ45

อุปกรณ์การต่อสายแลน ปลอกหุ้มหัวแลน RJ45

5. กรรไกร

อุปกรณ์การต่อสายแลน กรรไกร

6. อุปกรณ์วัดสัญญาณ

อุปกรณ์การต่อสายแลน อุปกรณ์วัดสัญญาณ

ขั้นตอนการต่อสายแลนหรือเข้าหัวแลน

1. ปลอกเปลือกนอกของสายแลน CAT6 ออก โดยใช้ คีมเข้าหัวบางรุ่นจะมีมีดปลอกใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรแทน ระยะในการปลอกให้ห่างจากปลายสายประมาณ 2-3 cm พอใส่สายแลนเข้าไปแล้วหมุนคีมเป็นวงกลมให้รอบสาย ระวังอย่าให้สายแลนภายในขาด

ปลอกเปลือกนอกของสายแลน CAT6

2. ดึงปลอกสายแลนส่วนปลายแยกออกจากกัน

ดึงปลอกสายแลน

3. เมื่อปลอกสายแลนเสร็จแล้ว จะสังเกตเห็นมีเส้นด้ายสีขาว และไส้กลาง ให้ใช้กรรไกร ตัดออก

ตัดด้ายออก
ตัดด้ายสีขาวออก

4. จากนั้นจะพบสายแลนสีต่างๆพันเกลียวเป็นคู่อยู่ 4 คู่ ให้แยกสายออกแล้วดึงให้ตรง

แยกสายแลนสีต่างๆ

5. ใส่ปลอกหุ้มหัวแลน RJ45 เข้าไปในสายแลน

ใส่ปลอกหุ้มหัวแลน RJ45 เข้าไปในสายแลน

6. จัดเลียงลำดับสายใหม่ เรียงสีสายแลนตามการใช้งาน 2 แบบ

  • ในกรณีต้องการทำสายตรง (ใช้สำหรับเครื่องคอมไป Switch) โดยให้เรียงสีสายแลนดังนี้ทั้งสองข้าง ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว ฟ้า ขาวฟ้า เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล
  • ในกรณีต้องการทำสายครอส (สำหรับต่อคอมกับคอม) ให้เรียงสีสายแลนตามนี้
    ข้างหนึ่งเป็น ขาวเขียว – ส้ม – ขาวส้ม -ฟ้า – ขาวฟ้า – เขียว – ขาวน้ำตาล – น้ำตาลและอีกข้างหนึ่งเป็นขาวส้ม –เขียว – ขาวเขียว – ฟ้า – ขาวฟ้า – ส้ม – ขาวน้ำตาล – น้ำตาล
ใส่ปลอกหุ้มหัวแลน RJ45 เข้าไปในสายแลน

7. เรียงสีสายแลนให้ถูกต้อง (ตามประเภทการใช้งาน) แล้วใช้กรรไกรตัดสายแลนเฉียง

เรียงสีสายแลน

8. จากนั้นสอดสายแลนเข้าไส้ในหัว RJ 45 ให้สุดปลอกแล้วตัดด้วยกรรไกร

สอดสายแลนเข้าไส้ในหัว RJ 45

9. หลังจากตัดด้วยกรรไกรให้นำหัวดันเข้าไปให้สุด

หัวดันเข้าสายแลน

10. จากนั้นนำสายแลนที่เข้าหัว RJ 45 แล้ว นำมาเข้าคีม แล้วย่ำสายแลนให้มิด (หากไม่แน่ใจให้กดย้ำอีกครั้ง)

ย่ำสายแลน

11. หลังจากที่เราเข้าหัว RJ45 กับสายแลนเสร็จแล้ว ให้นำมาทดสอบกับอุปกรณ์วัดสัญญาณสังเกตสัญญาณไฟ

ทดสอบกับอุปกรณ์วัดสัญญาณ