สายเคเบิ้ล มีกี่ชนิด ประโยชน์ของสายเคเบิ้ลมีอะไรบ้าง

สายเคเบิ้ล

สายเคเบิ้ล คืออะไร

สายเคเบิ้ล (wiring cable) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อในการรับ-การส่งสัญญาณไปยังปลายทาง โดยนิยมติดตั้งใช้งานในระบบเน็ตเวิร์ค เช่น การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด โทรทัศน์ สายโทรศัพท์ภายใน-ภายนอก สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งานไฟฟ้าและควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม ซึ่งสายเคเบิ้ลจะนิยมทำมาจากอะลูมิเนียมหรือทองแกงซึ่งเป็นตัวกลางในการนำไฟฟ้า รวมถึงหุ้มด้วยฉนวนป้องกันความร้อนต่างๆ เพื่อทนความร้อน ทนต่อการเสื่อมสภาพ ใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อม


ชนิดของสายเคเบิ้ล

สายเคเบิ้ล เป็นสายที่นิยมใช้งานในการติดตั้ง รวมทั้งการวางระบบต่างๆ โดยสายเคเบิ้ลมีกี่ชนิด เราควรทราบก่อนว่าสายเคเบิ้ลชนิดใด มีคุณสมบัติอย่างไรที่เหมาะกับการเลือกใช้งาน

สายเคเบิ้ลสื่อสาร (Communications Cable)

สายเคเบิ้ลสื่อสาร คือสายสัญญาณรับ-ส่งข้อมูล โดยอาศัยสัญญาณเป็นสื่อกลางในระบบการสื่อสารข้อมูล รวมถึงมีระบบป้องกันสัญญาณการรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายเคเบิ้ลนี้นิยมนำมาใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สายตีเกลียวคู่ คือสายที่หุ้มด้วยฉนวนป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นิยมนำมาใช้ส่งสัญญาณสำหรับสายโทรศัพท์ ต่อมา สายโคแอ็กซ์เชียล นิยมใช้ในการส่งสัญญาณทั้งระบบดิจิตอลและอนาล็อก เช่น สายเคเบิ้ลทีวี สายโทรศัพท์ทางไกล อีกทั้งยังเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนสายใยแก้วนำแสง เป็นสายที่ทำมาจากแก้วหรือพลาสติก มีลักษณะโปร่งแสง สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งภาพ เสียง ตัวอักษร ในขนาดข้อมูลปริมาณมาก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูล จึงได้รับความนิยมนำมาใช้เชื่อมต่อกับสายเคเบิ้ลทีวี สายเคเบิล hdmi/ คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการสื่อสารโทรคมนาคม

สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล (Coaxial Cable)

สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล เป็นสายสัญญาณที่ใช้ในการส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายดิจิตอลรวมถึงระบบอนาล็อกที่มีความถี่สูง ภายในสายประกอบด้วยแกนกลางที่เป็นเคเบิลทองแดง มีฟรอยด์ในการป้องกันสัญญาณรบกวนภายนอก สายนำสัญญาณกราวด์ ซึ่งมีฉนวนหุ้มกันความร้อน มีทั้งชนิดสายแบบบางและแบบหนา สามารถทนน้ำ ทนต่อรอยขีดข่วน น้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย ดังนั้น สายเคเบิ้ลนี้ จึงนิยมนำมาใช้ในการส่งสัญญาณสำหรับสายโทรศัพท์ สายเคเบิลครือข่าย ทั้งคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาณเคเบิลทีวี สายเคเบิ้ลกล้องวงจรปิด สำหรับกล้องอนาล็อก เป็นต้น

Twisted Pair Cable

สายตีเกลียวคู่ เป็นสายที่มีราคาไม่แพง ทำมาจากสายเคเบิลทองแดง ที่มีฉนวนหุ้ม 2 เส้น นำมาพันกันเป็นเกลียว สามารถลดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียพลังงานจากการแผ่รังสีความร้อน ในขณะที่มีสัญญาณส่งผ่านสายได้ สายตีเกลียวคู่ มี 2 ประเภทคือ 1.สาย Unshielded twisted-pair (UTP) เป็นสายตีเกลียวชนิด 4 คู่ภายในสายเส้นเดียวกัน รับส่งข้อมูลที่เป็นทั้งที่มีความเร็วต่ำหรือสูง มีความยืดหยุ่นคุณภาพสูง อีกทั้งติดตั้งได้ง่าย แต่นิยมใช้เดินสายภายในอาคารเท่านั้น ระยะในการเดินสายไม่ควรเกิน 100 เมตร  ส่วน สาย Shielded twisted pair (STP) จะเป็นสายที่มีฉนวนฟรอยล์ที่เป็นโลหะบางๆ หุ้มเปลือกของลวดตัวนำ แล้วหุ้มด้วยเส้นใยโลหะชีลด์ก่อนหุ้มด้วยเปลือกนอก จึงทำให้มีราคาแพงกว่านอกจากนี้ ยังทนต่อคลื่นรบกวนได้มากกว่า สาย UTP

Fiber Optic Cables

สายไฟเบอร์ออฟติก หรือ สายใยแก้วนำเเสง จะเป็นสายที่มีลักษณะโปร่งแสง รูปทรงกระบอก ทำจากแก้วหรือพลาสติกมีการรับส่งสัญญาณ ในรูปแบบของกระแสไฟฟ้า การเปลี่ยนสัญญาณ (ข้อมูล) ไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสงก่อน จากนั้นจึงส่งออกไปผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก สามารถส่งลำแสงผ่านสายได้ทีละหลายๆ ลำแสงด้วยมุมที่ต่างกัน  จึงไม่มีการรบกวนของคลื่นอื่นๆ มีความปลอดภัยในข้อมูล มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สายเคเบิ้ลมีกี่ชนิด

 

โดยสายใยแก้วนำแสง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1. single mode จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก จึงมีการนำส่งแสง ออกมาตรงกลางของสายโดยตรง จึงไม่ต้องอาศัยการสะท้อน ดังนั้น มีเพียงลำแสงเดียวที่แกนของสาย มีระยะทางในการเดินทางของแสงสั้นกว่า ทำให้สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่า เร็วกว่า  2. multi mode  จะมีชนิดดัชนีหักเหต่างระดับ ( step-index ) วัสดุที่ใช้ในการเคลือบภายในท่อใยแก้วนำแสงเป็นสารประเภทพลาสติก หรือสารสะท้อนแสง ส่วน ชนิดดัชนีหักเหหลายระดับ ( graded-index ) ไม่ใช้สารเคลือบผิวภายในท่อใยแก้วนำแสง แต่อาศัยคุณสมบัติที่แตกต่างกันของวัสดุที่นำมาใช้ มีดัชนีหักเหของแสงต่างกัน ทั้งนี้ ชนิดสายเคเบิลนี้ จึงได้รับความนิยมนำมาใช้เชื่อมต่อกับสายเคเบิล hdmi คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการสื่อสารโทรคมนาคม

Non-Metallic Sheathed Cable

สายเคเบิ้ลที่ปลอกหุ้มไม่ใช่โลหะ เป็นสายไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีปลอกด้านนอกทำด้วยพลาสติกที่ป้องกันตัวนำภายใน มักใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้าที่อยู่อาศัย โดยสายเคเบิ้ลแบ่ง เป็น 2 ประเภทตามจำนวนตัวนำ คือ 1.สายไฟที่มีเปลือกหุ้มสองเส้น สายเคเบิลประเภทนี้มีตัวนำหุ้มฉนวนแยกกันสองตัวพร้อมตัวนำเปลือยสำหรับต่อกราวด์ซึ่งมีตัวนำทั้งหมด 3 ตัว  ต่อมาคือ 2. สายเคเบิลหุ้มฉนวนสามเส้น ประกอบด้วยสายหุ้มฉนวน 3 เส้นพร้อมสายกราวด์เปลือย ใช้สำหรับการใช้งานสามส่วน สายเคเบิ้ลนี้มีทั้งแบบแข็งและแบบเกลียว ตัวนำที่เป็นของแข็งให้การเชื่อมต่อที่ดีกว่าท แต่เส้นทางผ่านท่อหรือท่อร้อยสายไฟทำได้ยาก มีความยืดหยุ่น แล้วก็ง่ายต่อการกำหนดเส้นทางผ่านท่อร้อยสาย จึงเหมาะกับการใช้สำหรับการเดินสายในอาคารในอาคารโดยเฉพาะ ใช้สำหรับเดินสายไฟภายในผนังหรือบนพื้น แต่ห้ามใช้ในที่เปียก

Metallic Sheathed Cable

สายเคเบิ้ลหุ้มโลหะ เป็นสายที่มีการหุ้มเกราะที่มีการป้องกันด้วยโลหะเหนือตัวนำที่หุ้มฉนวน ตัวนำไฟฟ้าถูกหุ้มฉนวนแยกจากกันด้วยชั้นพลาสติกซึ่งล้อมรอบด้วยปลอกโลหะเพื่อการปกป้องเป็นพิเศษ ซึ่งราคาสายเคเบิลมีราคาแพง ส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมจะเป็นสายเคเบิล AC หรือสายเคเบิล BX และสายเคเบิล MC (หุ้มด้วยโลหะ) สายเคเบิลที่หุ้มด้วยโลหะนี้มีความแข็งแรง ทนทานต่อความเสียหายทุกประเภท อีกทั้งยังสามารถใช้สำหรับการต่อสายดินได้อีกด้วย จึงไม่ใช้ในที่เปียกชื้นหรือใต้ดิน ชั้นหุ้มเกราะสามารถเป็นลวดถักเปีย ลวดเหล็ก หรือเทปเหล็ก สายเคเบิลหุ้มเกราะเหล็ก (SWA) เป็นสายเคเบิลหุ้มเกราะทั่วไปที่ใช้สำหรับการส่งกำลัง

สายเคเบิ้ลแบน (Flat Cable หรือ Ribbon Cable)

สายเคเบิ้ลแบน มีลักษณะเป็นสายอ่อนที่มีความยืดหยุ่นดี วัสดุแกนกลางของสายทำมาจากลวดทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนชนิด PVC/XLPE ที่มีคุณสมบัติทนไฟ สารเคมี ความชื้น รวมทั้งทนต่อเชื้อรา ซึ่งสายเคเบิ้ลสีขาวแบนสามารถพับและหมุน เหมาะกับติดตั้งหรือรื้อถอนได้ง่าย ทั้งนี้ ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงาน จนกระทั่งส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานเดินสายในพื้นที่จำกัด เข่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือวัด หุ่นยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

สายเคเบิ้ลหุ่นยนต์ (Robot Cables)

สายเคเบิ้ลหุ่นยนต์ จะเป็นสายเคเบิ้ลชนิดกลม ภายในสายประกอบด้วย ตัวนำไฟฟ้า ฉนวน เทปหุ้ม ชีลถัก และเปลือกหุ้มสีดำ ซึ่งบิดเป็นเกลียวรวมกัน มีคุณสมบัติเด่นที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง รับแรงบิดงอได้ดี ทนต่อความร้อน น้ำมันได้ดี รวมถึงมีความอ่อนนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นสูง ไม่แข็งหรือแตกง่าย ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับติดตั้งใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนที่อย่างรุนแรง หรือไม่ก็มีแรงสั่นสะเทือนสูง

สายเคเบิ้ลขด (Coiled Cords)

สายเคเบิ้ลขด มีลักษณะเป็นลอนพันกันเป็นเกลียวคล้ายกับสปริง ซึ่งแกนกลางทำมาจากลวดทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน PVC/PE/PP/PUR/PU/TPU/PA และอะลูมิเนียม มีสี รวมถึงแบบหลากหลายให้เลือกใช้งาน มีคุณสมบัติทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถยืดขยายให้มีความยาวได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ สามารถใช้งานได้ยาวนาน ดังนั้น สายไฟเคเบิ้ลชนิดนี้ จึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้เชื่อมต่อกับเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น

สายเคเบิ้ลสำหรับงานระบบและเครื่องมือวัด (Control/Instrumentation Cables)

สายเคเบิ้ลสำหรับงานระบบและเครื่องมือวัด เป็นสายเคเบิ้ลที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลภายในงานระบบอัตโนมัติ ซึ่งวัสดุของสายทำมาจากวัสดุที่มีปลอกหุ้มฉนวนพลาสติก PVC/XLPE หรือไวนิลที่มีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง รวมทั้งมีความทนทานทั้งน้ำมัน ความร้อน สารเคมี จึงสามารถต้านทานสัญญาณรบกวน รวมถึงป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยสายเคเบิ้ลชนิดนี้ยังสามารถใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งใต้ดิน ใต้น้ำ ในท่อ ภายในภายนอกอาคาร ดังนั้น สายเคเบิ้ลนี้จึงถูกนำมาใช้งานในระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบสัญญาณหรือระบบเฝ้าระวัง ทั้งระบบควบคุมอากาศของเครื่องบิน สถานีเรดาห์ เครื่องมือวัดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ

สายเคเบิ้ลทนไฟ (Emergency Alarm Cables)

สายเคเบิ้ลทนไฟ มีลักษณะเป็นสายที่หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน PVC หรือฉนวน XLPE ที่มีคุณสมบัติเด่นในการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล แล้วยังสามารถทนไฟได้ดีกว่าสายเคเบิ้ลทั่วไป หากเกิดไฟไหม้สายเคเบิ้ลทนไฟยังคงมีกระแสไฟฟ้าอยู่ นอกจากนี้ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งสัญญาณไปยังระบบเตือนภัย ทำให้เกิดเสียงรวมถึงแสงสว่างฉุกเฉินขึ้น จึงเหมาะสำหรับนำมาติดตั้งในสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน อาคารสูงต่างๆ

สายเคเบิ้ลรีไซเคิล (Eco-Wire Cables)

สายเคเบิ้ลรีไซเคิล คือสายที่ทำมาจากวัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลที่ไม่มีส่วนประกอบในการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างฮาโดเจน จึงไม่มีการปล่อยสารอันตรายสู่สภาพแวดล้อม ทั้งจากการเผา หรือการฝังกลบ จึงง่ายต่อการนำมารีไซเคิลใช้งานต่อ ดังนั้น สายเคเบิ้ลรีไซเคิล จึงเป็นที่นิยมในการเดินสายเคเบิ้ลในอาคารของระบบเตือนการเกิดอัคคีภัย และไฟฟ้าลัดวงจร


 

สายเคเบิ้ลใช้ในงานแบบไหนได้บ้าง

เดินสายเคเบิ้ลสำหรับวางระบบสายโทรศัพท์

การวางระบบโทรศัพท์ ใช้สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ สำหรับการติดตั้ง วางสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายใน รวมทั้งสายเคเบิลโทรศัพท์นอกอาคาร เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายระหว่างกันภายในองค์กร ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสายที่ใช้สำหรับการวางระบบระหว่างสถานีโทรศัพท์ สำหรับการติดตั้งในแต่ละบ้านหรืออะพาร์ตเมนต์

เดินสายเคเบิ้ลสำหรับวางระบบ network

สายเคเบิ้ลสำหรับการวางระบบเน็ตเวิร์คในองค์กร ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ลอินเตอร์เน็ต หรือไม่ก็สายไฟเบอร์ออฟติก ในการวางระบบnetwork ซึ่งอุปกรณ์ที่เป็นเส้นใยแก้วนำกระแส สามารถเชื่อมต่อได้ดี อีกทั้งยังรองรับระบบเน็ตเวิร์คได้ไกลขึ้น เข้าถึงทุกเครือข่ายในองค์กร

เดินสายเคเบิ้ลสำหรับกล้องวงจรปิด

การติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมทั้งการวางสายเคเบิ้ล ใช้สายเคเบิ้ลสำหรับในงานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัย กับงานที่มีสภาพแวดล้อมแห้ง ไม่ชื้น ใช้ติดตั้งเดินสายทั้งแบบลอย และแบบฝังใต้ดินได้

เดินสายเคเบิ้ลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สายเคเบิ้ลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การพาณิชย์ เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีการวางระบบ กาารคัดเลือกใช้สายไฟที่มีคุณภาพ คงทนต่อการใช้งาน จนกระทั้งสภาพแวดล้อม หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะใช้สายเคเบิ้ลต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งาน เช่น สายเคเบิ้ลสำหรับทุกสภาพอากาศ สายเคเบิ้ลยาง แกนเดี่ยว รวมถึงสายเคเบิ้ลที่ได้รับการรับรองในระดับสากล

 


ข้อควรรู้ก่อนเลือกใช้สายเคเบิ้ล

สายเคเบิ้ล (wire cable) มีหลายชนิด  ก่อนการติดตั้ง ควรศึกษาข้อมูลแล้วพิจารณาให้เหมาะสมก่อนเลือกใช้สายเคเบิ้ลในการวางระบบการเดินสายต่างๆ ว่าสายเคเบิลมีกี่ชนิด สายสัญญาณชนิดใดดีที่สุด มีความเหมาะกับการใช้งานที่สุด ทั้งนี้ ควรพิจารณาจากปัจจัยสำคัญที่ช่วยตัดสินใจเลือกสายเคเบิล และข้อใดคือคุณสมบัติของสายเคเบิลที่ต้องการใช้งาน ซึ่งมีข้อควรรู้ในการเลือก ดังนี้

  1. การติดตั้งสายเคเบิ้ล ต้องเลือกชนิดสายเคเบิลให้เหมาะสมกับการใช้งาน การวางระบบการเดินสายต่างๆ นอกจากนี้ ต้องเลือกให้ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อม จนกระทั่งสภาพอากาศ ว่าการติดตั้ง การจัดวางสายเคเบิ้ลให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ใช้งาน รวมถึงมีฉนวนกันความร้อน
  2. การทำงานของสายเคเบิ้ล จำเป็นต้องพิจารณากระแสไฟฟ้า และเลือกชนิดของสายเคเบิ้ลที่ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสมกับไฟฟ้าสำหรับการเลือกใช้งาน ดังนั้น ควรพิจารณากำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเทียบเคียงในการเลือกชนิด ขนาดที่เหมาะสม แล้วก็ความยาวของสายที่ใช้งาน
  3. ขนาดของสายเคเบิ้ล ควรเลือกใช้งานตามขีดความสามารถของกระแสไฟฟ้า การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และเหมาะสมกับระบบการวางสาย
  4. ความปลอดภัยของสายเคเบิ้ล เป็นข้อควรพิจารณาที่สำคัญจะในการเลือกใช้สายเคเบิ้ลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน พิจารณาจากวัสดุ ฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ล คุณสมบัติ รวมทั้งขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยในการวางระบบเดินสายเคเบิ้ล จำเป็นต้องเลือกพิจารณาเลือกซื้อจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการติดตั้ง หรือการเดินสายเคเบิ้ลด้วยเช่นกัน

สนใจเดินสายเคเบิ้ลสำหรับ สายไฟเบอร์ออฟติก กล้องวงจรปิด สายโทรศัพท์ และการวางระบบ network เรายินดีให้คำปรึกษา

บริษัท Personet มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการติดตั้ง การเดินสายระบบสายไฟประเภทต่างๆ ยาวนานกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีบริการต่างๆ ที่ให้บริการอย่างครบวงจร เช่น บริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก รับติดตั้งกล้องวงจรปิด รับวางระบบ Network รับเดินสายแลน กระทั่ง รับเดินสายโทรศัพท์ นอกจากนี้  Personet ยังมีการันตีจากประสบการณ์ในการให้บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนมากทั่วประเทศ