กล้องวงจรปิดไม่มีภาพ เกิดจากสาเหตุอะไร? กล้องวงจรปิดเสีย ตรวจเช็คอย่างไร?

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพ

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือภาพติดๆดับๆเป็นครั้งคราวนั้น สาเหตุอาจเกิดจากตัวกล้องวงจรปิดเสียหรืออแดปเตอร์มีปัญหา แก้ไขได้โดยการตรวจเช็คสายสัญญาณไฟ,สายสัญญาณภาพ,อแดปเตอร์และกล้องวงจรปิด เพื่อหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาของกล้องวงจรปิดไม่มีภาพ

การตรวจเช็คกล้องวงจรปิดเสีย เพียงแค่ใช้มิเตอร์เปิดวัดโอมจากสายที่เครื่องบันทึกภาพ ตัวเข็มมิเตอร์วัดโอมจะมีการขยับขึ้นและลง แสดงว่ากล้องวงจรปิดไม่มีอาการเสีย แต่ถ้าหากตัวเข็มมิเตอร์วัดโอมไม่ขยับขึ้นและลงนั้น แสดงว่ากล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือกล้องวงจรปิดเสีย

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพ เกิดจากสาเหตุอะไร?

ในปัจจุบันนั้นกล้องวงจรปิดเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เราจึงต้องคงสภาพของกล้องวงจรปิดเพื่อไม่ให้กล้องวงจรปิดไม่มีภาพเหรือเสื่อมสภาพลง

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพ เกิดจากสาเหตุอะไร?

อาการเสียของกล้องวงจรปิดคราวๆที่ปัญหากล้องวงจรปิดไม่มีภาพ

อแดปเตอร์ไฟไม่เข้า

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพสาเหตุอาจเกิดจากการที่อแดปเตอร์จะต้องจ่ายไฟให้กับตัวกล้องตลอด อแดปเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์ที่มักจะเสียหรือเสื่อมสภาพก่อน

หัวแจ็ค BNC เสื่อมสภาพ

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพสาเหตุอาจเกิดจากระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งมาเป็นเวลานานมาก อาจทำให้หัวแจ็ค BNC ที่เชื่อมต่อไว้อาจจะหลวมหรือแตกหักเสียหายและอาจทำให้กล้องวงจรปิดเสียและไม่มีภาพได้

สายสัญญาณภาพขาด

อาจเป็นสาเหตุให้กล้องวงจรปิดไม่มีภาพ หากใช้งานสายสัญญาณมาเป็นเวลานาน ก็จะทำให้สายภาพนั้นเปราะบางลงหรือชำรุดเสียหายได้ โดยเฉพาะกับการเดินสายภายนอกอาคาร และในบางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์จากการถูกสัตว์กัดแทะสายสัญญาณจนทำให้กล้องวงจรปิดเสียได้

ตัวกล้องมีปัญหา

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพสาเหตุอาจเกิดจากการที่แผงวงจรภายในกล้องเสื่อมสภาพลง เนื่องจากกล้องวงจรปิดก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ตัวกล้องวงจรปิดเสียหรือเสื่อมสภาพลงได้

ช่อง VDO Input ของเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดเสีย

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพสาเหตุอาจเกิดจากช่อง Video Input ของตัวเครื่องบันทึก NVR,DVR เปิดไม่ติดหรือการรับภาพเสีย ตัวส่งสัญญาณก็ไม่สามารถส่งภาพเข้ามายังตัวเครื่องบันทึกได้

กล้องวงจรปิดเสีย ตรวจเช็คอย่างไร?

การตรวจเช็คตัวอุปกรณ์กล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือเสียนั้นตรวจเช็คกันได้ไม่ยาก เพียงแค่ใช้มิเตอร์เปิดวัดโอมจากสายที่เครื่องบันทึกภาพ ตัวเข็มมิเตอร์วัดโอมจะมีการขยับขึ้นและลง แสดงว่ากล้องวงจรปิดไม่มีอาการเสีย แต่ถ้าหากตัวเข็มมิเตอร์วัดโอมไม่ขยับขึ้นและลงนั้น แสดงว่ากล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือกล้องวงจรปิดเสีย

กล้องวงจรปิดเสีย ตรวจเช็คอย่างไร?

ตรวจเช็คว่ากล้องวงจรปิดเสียหรือไม่

การตรวจเช็คตัวอุปกรณ์กล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือเสียนั้น เพียงแค่ใช้มิเตอร์เปิดวัดโอมจากสายที่เครื่องบันทึกภาพ ตัวเข็มมิเตอร์วัดโอมจะมีการขยับขึ้นและลง แสดงว่ากล้องวงจรปิดไม่มีอาการเสีย แต่ถ้าหากตัวเข็มมิเตอร์วัดโอมไม่ขยับขึ้นและลงนั้น แสดงว่ากล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือกล้องวงจรปิดเสีย

ตรวจเช็คเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด

ตรวจเช็คว่าเครื่องบันทึกมีไฟสถานะผิดปกติไหม หากเกิดปัญหากล้องวงปิดไม่มีภาพหรือกล้องวงจรปิดเสีย จะมีไฟสถานะแสดงบอกปัญหาที่หน้าเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด

ตรวจเช็คว่าเครื่องบันทึกมีเสียงผิดปกติไหม หากเกิดปัญหากล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือกล้องวงจรปิดเสีย ส่วนใหญ่ที่เจอกันเป็นประจำจะเป็นเสียงของตัวฮาร์ดดิสมีการเสียหาย

ตรวจเช็คการเชื่อมต่อสัญญาณของกล้องวงจรปิด

ตรวจเช็คเร้าเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ เพราะปัญหาของการดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือนั้น จะต้องใช้เร้าเตอร์ในการปล่อยสัญญาณเพื่อจะส่งสัญญาณไปยังกล้องวงจรปิด ถ้าหากเร้าเตอร์ชำรุดหรือเสียหายนั้น เราจะไม่สามารถดูภาพผ่านมือถือได้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์กล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือกล้องวงจรปิดเสียนั้น เราควรมั่นตรวจเช็คเร้าเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่ออย่างสม่ำเสมอ

ตรวจเช็คอแดปเตอร์ของเร้าเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ เพราะปัญหาเร้าเตอร์ส่วนใหญ่จะเจอกันก็คืออแดปเตอร์ของเร้าเตอร์ชำรุดหรือเสียหายและใช้เร้าเตอร์เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อไม่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์กล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือกล้องวงจรปิดเสียนั้น เราควรมั่นตรวจเช็คอแดปเตอร์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ

ตรวจเช็คสายแลนและช่องเสียบของพอร์ตเร้าเตอร์ เพราะปัญหาการเสียบพอร์ตเร้าเตอร์แล้วใช้งานไม่ได้นั้น บางครั้งอาจเกิดจากสายแลนหรือช่องเสียบพอร์ตเร้าเตอร์มีการเสียหายเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์กล้องวงจรปิดไม่มีภาพหรือกล้องวงจรปิดเสียนั้น เราควรมั่นตรวจเช็คสายแลนและช่องเสียบพอร์ตเร้าเตอร์ที่เราใช้อย่างสม่ำเสมอ

การตรวจเช็คกล้องวงจรปิด,เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดและการตรวจเช็คเร้าเตอร์ด้วยตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ในปัจจุบันนั้นกล้องวงจรปิดเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น โดยได้รับความนิยมเรื่องความปลอดภัย สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินและลดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด โดยบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดและรับซ่อมกล้องวงจรปิดไม่มีภาพ และมีทีมช่างที่ประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ หากว่าคุณสนใจระบบกล้องวงจรปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่