PABX คือ อะไร? ระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ หลักการทำงานและลักษณะ

PABX คือ อะไร

PABX หรือ PBX คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ที่ไว้ใช้สำหรับการติดต่อกับบุคคลภายในองค์กรแต่ละหน่วยนั้นๆ ในการแจกแจงหน้าที่และการดำเนินงานแต่ละวัน อีกทั้งการติดตั้งสู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX เองสามารถทำการติดติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอกในเชิงธุรกิจอีกด้วย หลักการทำงานของ PABX มีกระบวนการทำงานเป็นระบบโทรศัพท์ภายในอาคารของตัวองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 4 ตัวหลักเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อเข้าถึงหน่วยงานเฉพาะภายในสายเดียว โดยไม่ต้องถึงมือผู้ประสานงานให้โอนสายหน่วยงานที่จะติดต่ออีกที หากคุณลูกค้าสนใจที่จะติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ แต่ไม่รู้ว่าPABXรุ่นไหนเหมาะสำหรับการใช้งานภายในองค์กรของคุณ ทาง Personet ยินดีให้คำปรึกษา รวมไปถึงมีบริการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา PABX / PBX ให้กับคุณเอง

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX หรือ PBX คืออะไร?

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX หรือ PBX คือ โทรศัพท์ที่ใช้สำหรับการติดต่อเชิงธุรกิจกับคนภายนอกและอีกทั้งเป็นตู้ประชุมสายโทรศัพท์สำหรับในการประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรอีกเช่นกัน ซึ่งตัวอักษรของตัว PABX หรือ PBX ย่อมาจาก Private Automated Branch Exchange หรือ ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่คอยทำหน้าที่เป็นตู้โทรศัพท์ที่คอยรับสายจากคนนอกมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉพาะ

หลักการทำงานของ ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBX

โดยหลักการทำงานของ PABX จะมีหลักการทำงานสองแบบคือ แบบที่หนึ่ง การกดรหัสหมายเลขเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่บุคคลต้องการติดต่อ โดยระบบPABX / PBX systemสามารถส่งช่องทางในการสื่อสารกับตัวพนักงานในสายเดียวตรงโดยไม่สนบุคคลฝ่ายกลางในการโอนสายให้กับตัวเจ้าหหน้าที่ในหน่วยๆนั้น

แบบที่สองจะเป็น การกดเบอร์โทรศัพท์ใหญ่ขององค์กร PABX / PBX system จะดำเนินการเข้าสู่ระบบส่วนกลางขององค์กรที่มีผู้ประสานงานหรือเสียงบันทึกรอคอยอยู่ โดยหน้าที่ของคนกลางและเสียงบันทึกจะสอบถามความต้องการของคุณลูกค้าว่าต้องการจะติดต่อกับฝ่ายหน่วยงานภายในองค์กรฝั่งไหน ซึ่งเมื่อทราบคำตอบของลูกค้า ทางคนกลางจะโอนสายให้กับหน่วยงานที่ลูกค้าต้องการติดต่อไป ส่วนสำหรับเสียงบันทึกจะอธิบายหมายเลขเฉพาะแต่ละหน่วยงานที่ลูกค้าต้องการติดต่อ เมื่อลูกค้าทราบและกดเลขรหัสเฉพาะของหน่วยงานที่จะติดต่อ ทางเสียงบันทึกจะเชื่อมสัญญาณการติดต่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉพาะอีกที

ซึ่งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBX ในปัจจุบันส่วนใหญ่ในองค์กรส่วนใหญ่มักนิยมใช้เป็นกดรหัสหมายเลขเฉพาะอย่างหลากหลายเพราะเนื่องจากเป็นการใช้ตู้โทรศัพท์สาขา PABX / PBX ที่ไม่เปลืองทรัพยากรแรงงานคน ประหยัดเวลาและสามารถติดต่อเข้าถึงเจ้าหน้าที่เฉพาะได้ง่ายอีกด้วย

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ pabx คือ กดเบอร์

ลักษณะของ ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBX

ลักษณะของ PABX คือโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ ตัวต่อวงจร ตัวควบคุมหลัก และหน่วยงานสลับสาย

ตัวต่อวงจร(Switching Part) เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBX ที่คอยต่อสายสัญญาณผู้ส่งไปยังหน่วยงานสลับสายอย่างผู้ประสานงาน ในทุกกรณีที่ผู้ติดต่อจะทำธุรกิจรูปแบบไหนก็ตาม

ตัวควบคุมหลัก(Control Part) เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBX ที่คอยควบคุมการดำเนินสายสัญญาณ โดยPABX / PBX system ของลักษณะนี้จะตรวจดูและบันทึกข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าไปยังศูนย์ติดต่อคนกลาง

หน่วยงานสลับสาย(Operator Part) เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBX ที่คอยต่อสายหน่วยงานเฉพาะนั้นๆติดต่อรับสายจากลูกค้าอีกที

แยกประเภทตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBX

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBXแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อกหรือแบบ Switching PBX

ตู้โทรศัพท์สาขา PABX / PBXรูปแบบนี้ มีกระบวนการทำงานโดยมีผู้ประสานงาน1คนขึ้รไปคอยรับสายจากบุคคลภายที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งทางผู้ประสานงานจะคอยต่อสายสัญญาณลูกค้าให้เข้าถึงหน่วยงานที่จะติดต่อเฉพาะอีกที

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอลหรือแบบ IP-PBX

ตู้โทรศัพท์สาขา PABX / PBXรูปแบบนี้ มีกระบวนการทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสายผู้ส่งและผู้รับ อีกทั้งระบบนี้ยังอำนวยความสะดวกในการเรียงลำดับคิวให้แก่ตัวผู้ประสานงานอีกด้วย

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBXที่ดีเลือกแบบไหนให้เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรของคุณ

การจะมีระบบโทรศัพท์ภายในอาคารขององค์กรของคุณนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นที่จะต้องใช้งานดังต่อไปนี้

บริษัทที่มีองค์กรหลากหลายสาขา

หากเป็นบริษัทที่มีจำนวนคนในองค์กรขนาดใหญ่และแยกออกเป็นหลากหลายสาขานั้นจำเป็นที่จะต้องมีตู้ประชุมสายโทรศัพท์ และรหัสเบอร์โทรต่อสายหน่วยแผนกงานเฉพาะให้กับบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว เพราะยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆ การติดต่อประสานงานที่ราบรื่นและเป็นแบบแผนจะช่วยให้ภาพลักษณ์ในองค์กรดูดีขึ้นด้วยเช่นกัน

มีพนักงานเพียงพอและเหมาะสมที่จะรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

เพราะการเป็นผู้ประสานงานต้องคอยรับแรงกดดันทางจากบุคคลภายนอกและภายในเช่นกัน ดังนั้นการหาบุคคลที่จำทำหน้าที่นี้จำเป็นต้องมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์ตัวเองเสมอ ใช้ระบบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX / PBXอย่างคล่องแคล่ว พูดคุยและส่งข้อมูลรู้เรื่อง และอีกทั้งต้องแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเฉพาะหน้าได้ดีเช่นกัน