Fingerprint คืออะไร มีกี่แบบ มีหลักการทำงานอย่างไรกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

fingerprint ลายนิ้วมือ คือ อะไร

Fingerprint ความหมายคือ ลายนื้วมือของแต่ละบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าระบบภายในองค์กร โดยทาง Personet จะมาอธิบายความหมายของ Fingerprint คืออะไรอย่างชัดเจนกัน

ลายนิ้วมือ (Fingerprint) คืออะไร

 ลายนิ้วมือ (Fingerprint) คือ ลักษณะลวดลายเฉพาะบนพื้นผิวทุกนิ้วมือ ที่ก่อตัวเป็นเส้นนูนไปในทิศทางของรูปทรงต่างๆ ในความหมายของรอยนิ้วมือนั้น เดิมทีเป็นรอยพิมพ์ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนจะมีรูปแบบลายนิ้วมือที่แตกต่างกันไป โดยรูปลายนิ้วมือนั้นแบ่งลักษณะเฉพาะได้ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  • ลายนิ้วมือแบบเส้นนูน หรืออีกชื่อมีความหมายว่า สันลายนิ้วมือ มีลักษณะเป็นลวดลายเส้นโค้งสีเข้มนูนตามรอยพิมพ์บนพื้นผิวหัวแม่มือ ลายนิ้วมือลักษณะนี้เมื่อประทับกับปั้มลายนิ้วมือจะติดหมึกพิมพ์แล้วเห็นรอยยักของเส้นนูนชัดเจน
  • ลายนิ้วมือแบบร่อง มีลักษณะเป็นร่องสีขาวสลับตัดกับลวดลายเส้นโค้งนู้นไปมา ลายนิ้วมือลักษณะนี้เมื่อประทับกับปั้มลายนิ้วมือจะไม่ติดร่องรอยหมึกพิมพ์

ลักษณะลายนิ้วมือสองชนิดนี้มีเมื่อประกอบรวมกัน จะเป็นลายนิ้วมือตามลายบนหัวแม่มือบุคคลต่างๆ ที่เป็นลายอัตลักษณ์สำคัญสำหรับการยืนยันตัวตนในพื้นที่หลากหลายองค์กรอย่างนับไม่ถ้วน เพราะลายนื้วมือเป็นลายลักษณ์เฉพาะ จึงทำให้ช่างเทคนิคใช้ประโยชน์ด้านนี้ ออกแบบระบบ Fingerprint สแกนลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่และป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาแอบแฝงภายในองค์กรได้อีกด้วย

ลักษณะลายนิ้วมือ มีกี่แบบ

ลายนิ้วมือของมนุษย์ทุกคนได้ถูกแบ่งลักษณะลายนิ้วมือแบบต่างๆได้เป็น 3 ประเภทย่อยๆด้วยกันได้แก่…

ลักษณะลายนิ้วมือแบบมัดหวาย (Loop)

เป็นลายนิ้วมือที่มีลักษณะเป็นรูปทรงเกือกม้าที่มีปลายเส้นเกือกม้าปัดออกไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นปัดไปทางทิศซ้ายหรือขวาเส้นสลับแบบเส้นนูนและร่องจะเอียงไปตามทิศทางของเส้นสันดอนไปในทางเดียวกัน

fingerprint ลักษณะลายนิ้วมือแบบมัดหวาย (Loop)

ลักษณะลายนิ้วมือแบบก้นหอย (Whorl)

เป็นลายนิ้วมือที่มีลักษณะเป็นรอยหยักตัดสลับกับแบบร่องขาววนเป็นรูปก้นหอยนูนรูปทรงวงกลม และเป็นลายนิ้วมือที่มีความสมมาตรมากที่สุด

ลักษณะลายนิ้วมือรูปโค้ง (Arch)

เป็นลายนิ้วมือที่มีลักษณะลายเส้นเริ่มต้นโดยเส้นเดินจากวงขอบเล็บข้างหนึ่งไหลออกไปอีกข้างหนึ่ง โดยไม่มีจุดศูนย์กลาง

fingerprint ลักษณะลายนิ้วมือรูปโค้ง (Arch)

ประโยชน์ของลายนิ้วมือ Fingerprint คือ

ประโยชน์หลักๆของการใช้ลายนิ้วมือในชีวิตประจำวันนั้น เป็นรอยนิ้วมือมนุษย์ทุกคนสำหรับการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าพื้นที่ภายในองค์กรและพื้นที่ส่วนตัวเฉพาะ และเป็นตัวกลางสำหรับการประเมินคุณภาพการทำงานโดยใช้อุปกรณ์การสแกนลายนิ้วมือผ่านรอยนิ้วมือของแต่ละบุคคลนั้นๆโดยโดยใช้ระบบ fingerprinting เพื่อสร้างความแม่นยำและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบคอมพิวเตอร์ผ่านลายนิ้วมือเฉพาะได้อย่างครบถ้วน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร มีหลักการทํางานอย่างไรกับลายนิ้วมือ Fingerprint

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) คือ หนึ่งในระบบ access control เป็นระบบสแกนนิ้วมือผ่านลายนิ้วมือเฉพาะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในระบบขององค์กรของแต่ละที่นั้นๆ โดยจะต้องผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางานที่ต้องใช้หลักฐานการยืนยันเข้าระบบมาก่อน เพราะหากลายนิ้วมือของคนๆนั้น ไม่ได้รับรับการเข้าระบบการสแกนลายนิ้วมือ(Finger scanning) จะทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในนั้นได้ และอาจโดนหมายตาเป็นผู้บุกรุกจากภายนอกองค์กรเช่นกัน

fingerprint ทำงานกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ อย่างไร

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

โดยส่วนใหญ่ของการใช้งานเครื่องสแกนนิ้ว จะนิยมถูกใช้เป็นเครื่องบันทึกประวัติการเข้า-ออกงานของบุคคลภายในองค์กร โดยใช้ลายนิ้วมือ(Fingerprint)แต่ละชนิดต่างๆบนนิ้วมือทุกคนเป็นค่าดัชนีในการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล เพื่อนำลายนิ้วมือข้อมูลที่ถูกกักเก็บสะสมเป็นแบบพิจารณาในการประเมินคุณภาพการทำงานได้อย่างแม่นยำมากที่สุด อีกทั้งระบบสแกนลายนิ้วมือเป็นหลักฐานที่มีรูปธรรม สามารถมองเห็นจับต้องตรวจข้อมูลได้ถูกต้อง เป็นระบบ fingerprint scan system ที่ช่วยพัฒนาการจัดการกับระบบภายในองค์กรได้ดีขึ้นไปอีกโดยใช้เทคโนโลยีแบบดิจิตอลมาดำเนินการทำงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint Scanner มีประโยชน์อย่างไร

เป็นระบบFinger scanning ที่สามารถบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือบุคคลภายในองค์กรได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นระบบบันทึกลายนิ้วมือที่มีการประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้มนุษย์มาบริหารจัดการดำเนินการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint Scanner มีประโยชน์อย่างไร

เทคโนโลยีของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ในการสแกนลายนิ้วมือ

นอกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถบันทึกลายนิ้วมือเฉพาะแต่ละบุคคลในการอนุมัติเข้าพื้นที่หรือบรรจุข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ยังมีเครื่องมือชนิดอื่นที่สามารถเป็นตัวกลางสำหรับการบันทึกแทนลายนิ้วมือได้เหมือนกัน อย่างเช่น บัตรคีย์การ์ด (Tag) เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจค่าได้เหมือนลายนิ้วมือทุกประการ ส่วนที่แตกต่างคือตัวบัตรเป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่เหมือนกับลายนิ้วมือสำหรับการเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์

RFID (Radio Frequency Identification)

ระบบบรรจุข้อมูลทางดิจิตอล ที่มีระบบส่วนกลางในการจัดการทางด้านเปิดระบบรักษาความปลอดภัยในตัวระบบทั่วเครือองค์กรและยังการคำนวณอัตราข้อมูลที่ถูกกักเก็บสะสมอย่างมีระบบ และส่งกลับไปยังตัวคลื่นแม่เหล็ก และ คลื่นวิทยุเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังปลายทางตัวรับข้อมูล

แท็ก (Tag) หรือ บัตรคีย์การ์ด

แท็กหรือ บัตรคีย์การ์ด ถูกแบ่งประเภทบัตรการใช้งานเป็น 2 ประเภท ได้แก่

บัตรประเภทพาสซีฟ Passive RFID Tag

เป็นแท็กที่มีการทำงานภายในตัวที่มีพลังงานต่ำโดยสามารถส่งและปล่อยย่านความถี่รัศมีแม่เหล็กครอบคลุมน้อยกว่า 10 ม. เป็นแท็กที่ไม่มีพลังงานสะสมภายในตัว

บัตรประเภทแอคทีฟ active RFID Tag

เป็นแท็กที่มีการทำงานภายในตัวที่มีพลังงานสูงโดยสามารถส่งและปล่อยย่านความถี่สูงพิเศษได้ถึงในระยะรัศมี 100 ม. ดำเนินการใช้งานโดยจะส่งสัญญาณของตัวเองเพื่อส่งข้อมูลที่เก็บไว้ในไมโครชิปแล้วสะท้อนพลังงานกลับไปยังเครื่องอ่านสแกนลายนิ้วมือ และอุปกรณ์ชนิดอื่นที่มีเครื่องอ่านบัตรประเมินข้อมูลได้