Category Archives: System Integration

SI (system integration) คืออะไร ทำความรู้จัก SI ฉบับเข้าใจง่าย

si ย่อมาจาก system integration คือ การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบงาน หรือที่สามารถเข้าใจง่าย ๆ คือการเชื่อมโยงระบบใหม่กับระบบเก่าเข้าด้วยกัน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลผลิตได้จากการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ