การเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารทำอย่างไร ? | Personet

รับเดินสายโทรศัพท์

การเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารทำอย่างไร?

ทุกๆวันแทบทุกอาคาร ตามบ้านเรือนต่างๆ ก็มักจะมีโทรศัพท์ เพื่อเอาไว้ติดต่อสื่อสารกัน มาดูวิธีการเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารที่บริษัทรับเดินสายโทรศัพท์มักจะทำกัน ว่าจะมีวิธีการติดตั้งเดินสายโทรศัพท์อย่างไรบ้าง มีอุปกรณ์อะไรที่ต้องใช้บ้าง

 

สถานที่ในการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์
ก่อนจะเริ่มการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์หรือเดินสายโทรศัพท์นั้น เราต้องทำการเลือกสถานที่ที่มีตำแหน่งเหมาะสมและสะดวกในการใช้งานก่อน ความดังของเสียงกริ่งที่จะได้ยิน และความเป็นส่วนตัวในการพูดคุยโทรศัพท์ ที่สำคัญเลยคือจะต้องเป็นจุดที่ไม่มีความชื้นมาก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์ขัดข้องได้ง่าย

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

1.เครื่องโทรศัพท์

2.สายโทรศัพท์ภายในอาคาร คือ สายที่ต่อจากอุปกรณ์กันฟ้าเข้าไปในตัวบ้านหรือตัวอาคารจนถึงตลับต่อสายโทรศัพท์ จะประกอบด้วย
2.1 สายโทรศัพท์ที่ใช้จะเป็นสายพีวีซี
เมื่อปอกสายออกดูจะต้องมีเส้นลวดตัวนำ หรือเส้นลวดทองแดงอย่างน้อย 2 เส้น โดยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดตัวนำหรือลวดทองแดงขนาด 0.65 มิลลิเมตร โดยจะปรากฎข้อความว่า “SIDE 0.65 mm.” หรือ “No.22 AWG” พิมพ์ติดไว้ที่บริเวณเปลือกสาย

2.2 อุปกรณ์รัดสาย
สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของตัวอาคาร คือ อาคารไม้ จะใช้ปืนยิงสายหรือเข้มขัดรัดสาย อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาคารคอนกรีต จะใช้ปลิงเกาะสายหรือเข้มขัดรัดสาย

3.ตลับต่อสายโทรศัพท์
4.ชุดอุปกรณ์ป้องกัน ประกอบด้วย เครื่องกั้นฟ้า และเหล็กดิน/สายดิน

4.1 เครื่องกั้นฟ้า คือ  อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าจากการเกิดฟ้าผ่าทำความเสียหายกับเครื่องโทรศัพท์  เราจึงใช้เครื่องกันฟ้าเป็นจุดต่อเชื่อมระหว่างสายโทรศัพท์ภายนอกอาคารกับสายโทรศัพท์ภายในอาคาร

4.2 เหล็กดิน/สายดิน ในการฝังเหล็กดิน ต้องเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้เครื่องกันฟ้ามากที่สุด โดยฝังเหล็กดินให้ปลายด้านบนจมลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร

 

 

Cr. Secreta