ตัวอย่างผลงาน การติดตั้งไฟเบอร์ออฟติก ติดตั้งกล้องวงจรปิด เดินสายแลน ติดตั้งระบบ network

งาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งระบบ Network กระทรวงมหาดไทย   งานกระทรวงมหาดไทย

ระบบกล้องวงจรปิดแบบ ANALOG

ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP

ไฟเบอร์ออฟติกกับระบบกล้องวงจรปิด

เดินสายไฟเบอร์ออฟติก FIBER OPTIC

เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกและการเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติก

ทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก

เดินสายแลน LAN

ทดสอบสายแลนด้วยเครื่อง FLUKE DTX-1800

เดินสายโทรศัพท์

Access Point

ระบบเครือข่ายโดยภาพรวม

ระบบ IT งาน Support และอื่นๆ

ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบภาพ และ เสียง, เสียงตามสาย, ระบบเสียงห้องประชุม