งานกระทรวงมหาดไทย

ระบบเครือข่ายโดยภาพรวม

ไฟเบอร์ออฟติกกับระบบแลน

ไฟเบอร์ออฟติกกับระบบกล้องวงจรปิด

เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกและการเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติก

ทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก

ระบบแลน

ทดสอบสายแลนด้วยเครื่อง FLUKE DTX-1800

ระบบกล้องวงจรปิดแบบ ANALOG

ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP

ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบ IT งาน Support และอื่นๆ