งาน International Pioneer School

      IPS เป็นโรงเรียนนานาชาติ (International Pioneer School) ซึ่งทางเราได้ให้บริการทางด้านระบบ Network ทุกอย่างเป็นประจำเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งแลน ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้งระบบไฟฟ้า งานห้อง Server Firewall งาน IT Support ด้วยครับ