งาน หมู่บ้านของวัดในศาสนาคริสต์

      นอกจากวัดพุทธแล้ว เรายังได้รับโอกาสให้เข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ให้กับหมู่บ้านของวัดในศาสนาคริสต์ด้วยครับ เพื่อดูแลระบบรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้จริง โดยใช้กล้องมีมีความชัดกว่า 2 ล้านพิกเซล และเช่นเดียวกัน ราคาพิเศษครับ