เราได้มีโอกาสได้เข้าไปติดตั้งระบบแลน ให้กับทางสถานทูตบรูไน ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นไซต์งานที่ต้องการงานคุณภาพสูง รวมถึงการทำเอกสารทุกอย่าง การ คอมไพล์สเปค แบบ รวมถึงเอกสารส่งงาน ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วยครับ เนื่องจากทางสถานทูตไม่ได้ให้ถ่ายรูป ผมจึงขออนุญาตแสดงรูปผลการเทส Report สาย LAN แทนนะครับ

      เราได้มีโอกาสได้เข้าไปติดตั้งระบบแลน ให้กับทางสถานทูตบรูไน ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นไซต์งานที่ต้องการงานคุณภาพสูง รวมถึงการทำเอกสารทุกอย่าง การ คอมไพล์สเปค แบบ รวมถึงเอกสารส่งงาน ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วยครับ เนื่องจากทางสถานทูตไม่ได้ให้ถ่ายรูป ผมจึงขออนุญาตแสดงรูปผลการเทส Report สาย LAN แทนนะครับ