งาน บริษัท Stagetec Media Group

      เราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับบริษัท Stagetec Media Group ซึ่งเป็นบริษัทติดตั้งระบบเสียงจากประเทศเยอรมัน โดยไซด์งานที่เข้าไปทำร่วมกันนั้น อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งทาง เพอโซเน็ท ได้รับผิดชอบงานในส่วนของเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติกทั้งหมด จำนวนมากกว่า 500 หัว โดยเข้าหัวด้วยมือ และทำงานร่วมกับ Engineer ของบริษัทนั้นซึ่งเป็นชาวเซอร์เบีย คุณภาพและมาตรฐานการทำงานของต่างชาติถือว่าสูงมาก การเข้าหัวต้องผ่านมาตรฐานและเครื่องทดสอบของเขาทั้งหมด ถือว่าเป็นผลงานคุณภาพอีกงานหนึ่งเลยครับ