งาน บริษัท KPN

      ทางเราได้รับความไว้วางใจกับทางบริษัท KPN ซึ่งเป็นบริษัทที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี ทาง KPN ได้จับมือกับ JIA ในการขยายกิจการธุรกิจการเปิดโรงเรียนสถาบันกวดวิชา ซึ่งทางเราก็ยังคงได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้ดำเนินการวางระบบทางด้าน Network สำหรับสถาบันกวดวิชาต่อ โดยมีทั้งในส่วนของ Hardware LAN CCTV และ Computer และในส่วนของ Software ที่ใช้ในการเรียนผ่านระบบวีดีโอด้วยครับ