งาน บริษัท AMR

      ทางเราได้ให้เข้าไปบริการงาน สไปซ์สายไฟเบอร์และเข้าหัวไฟเบอร์ทั้งแบบใช้เครื่องและแบบมือให้ที่ Site งานรถไฟฟ้า BTS ซึ่งทางบริษัท AMR เป็นเจ้าของงานด้วยครับ