งาน บริษัท ฟีนิกส์คิวซี

      บริษัท ฟีนิกส์คิวซี เป็นบริษัทที่มีการให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยมี Head Office อยู่ที่ประเทศไทย ทางเราได้รับโอกาสให้เข้าไปติดตั้งระบบ IT ให้ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางระบบ Hardware Software ระบบ Support ต่างๆ อาทิเช่น ติดตั้ง Server ติดตั้ง Firewall ติดตั้งระบบ CCTV ระบบ Backup ระบบ Lan Wireless Computer และอื่นๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพและรวดเร็ว จนถึงวันนี้ เราก็ยังมีการพัฒนาร่วมกันกับทางลูกค้า เพื่อให้ระบบ IT สามารถเข้าไปช่วยส่งเสริมการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพไปเรื่อย โดยไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Software ที่เรามีทีม Programmer เข้าไปพัฒนาให้ หรือจะเป็นทางด้าน Hardware ที่เราพยายามหาเทคโนโลยีใหม่เข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานอยู่ตลอดเวลา ทางเราจึงขอกราบขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจบริการของเรามาโดยตลอดด้วยครับ