งาน บริษัท น้ำมันพืชไทย

      บริษัท น้ำมันพืชไทย ทางเราได้ให้เข้าไปบริการการเดินสาย และติดตั้งไฟเบอร์ในส่วนของโรงงาน ติดตั้งระบบ LAN และ ระบบ เครือข่ายแบบไร้สาย รวมถึงงานย้ายตู้ Server และอุปกรณ์ Network ทั้งหมดด้วยครับ