งาน นิคมนวนคร

      งานที่นวนคร ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับที่นิคมอื่นๆเช่นกันครับ คือ มีทั้งการเดินไฟเบอร์ เดินแลน ติดตั้งกล้อง ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ แต่งานโรงงานส่วนใหญ่ จะเน้นเรื่องความปลอดภัยและความทนทานของสินค้า รวมถึงท่อต่างๆ เพราะต้องทนต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงงานด้วยครับ